no image

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

Số/Ký hiệu văn bản 02/2015/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 12/01/2015 Ngày có hiệu lực 01/3/2015 Người ký Phạm Minh Huân