Bản sắc Thương hiệu

Phần giới thiệu của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty:

Công ty Cổ phần TEXO Tư  vấn và Đầu  tư  (TEXO) tiền thân là Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư  (CONINCO-INVEST) được thành lập từ tháng 01 năm 2008.

Đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước và đáp ứng yêu cầu mới, năm 2012 CONINCO-INVEST chính thức triển khai tên và chiến lược thương hiệu mới đánh dấu một bước chuyển mình vượt bậc… Cùng với tầm nhìn và diện mạo mới, bản sắc thương hiệu mới là nền tảng cơ sở để phát triển một hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, hiện đại. TEXO – Công ty Tư vấn, Giám sát, Quản lý và Đầu tư xây dựng hàng đầu Việt Nam hướng tới khu vực và Thế giới.

Với tên gọi mới, hình ảnh thương hiệu mới, hơn ai hết những con người TEXO hôm nay hiểu sự thay đổi này không đơn thuần là sự thay đổi về hình ảnh hay thông điệp truyền thông, sự thay đổi thương hiệu đồng nghĩa với sự thay đổi cốt lõi về mọi mặt, tầm suy nghĩ, thái độ của cán bộ nhân viên, đến chất lượng dịch vụ nhằm mang lại nhiều hơn nữa những giá trị cho khách hàng, cho xã hội, một sự phát triển mang tính bền vững.

Bộ tài liệu chỉ dẫn bản sắc thương hiệu này hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các yếu tố bản sắc thương hiệu trong các hệ thống văn phòng và truyền thông quảng cáo… Hiệu quả của hình ảnh thương hiệu trực tiếp gắn liền với mức độ thể hiện nhất quán và chuẩn xác của bản sắc nhận diện thương hiệu. Do vậy đề nghị toàn thể cán bộ nhân viên tuân thủ những hướng dẫn trong tài liệu chỉ dẫn này nhằm tạo dựng và phát huy một hình ảnh TEXO vững mạnh và thống nhất.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu TEXO được cấp theo Quyết định số 33631/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu TEXO được cấp theo Quyết định số 33631/QĐ-SHTT ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

Những ý tưởng khởi nguồn:

Logo và Thương hiệu TEXO: