Chính sách Chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư là đảm bảo cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn xây dựng chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng với phương châm “ Uy tín – Chất lượng – Phát triển bền vững”, không ngừng đổi mới nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ.

Công ty liên tục hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ tư vấn để đáp ứng kịp thời và hiệu quả đối với mọi yêu cầu, tạo niềm tin và uy tín của TEXO đối với khách hàng.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ cùng các công nhân viên Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư cam kết tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015; thiết lập chính sách chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty; chú trọng chất lượng dịch vụ, thỏa mãn và hướng tới nhu cầu của khách hàng; không ngừng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ; luôn luôn khắc phục, phòng ngừa và cải tiến nhằm đảm bảo sẵn có và cung cấp kịp thời, phù hợp nguồn lực khi có nhu cầu.

Định hướng của Công ty cổ phần TEXO  Tư vấn và Đầu tư là phấn đấu trở thành tổ chức tư vấn xây dựng chuyên nghiệp, tiệm cận với đẳng cấp quốc tế, có trình độ chuyên môn cao, vững vàng và uy tín trong ngành xây dựng             

Chứng nhận ISO 9001:2015 được cấp bởi tổ chức TQCSI (Australia)