Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đầu tư

 

Số/Ký hiệu văn bản 30/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/3/2015
Ngày có hiệu lực 05/5/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu đầu tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

  1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/
  2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/
  3. Cổng thông tin điện tử Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam http://www.vanbanchinhphu.vn/