Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng

 

Số/Ký hiệu văn bản 18/2010/TT-BXD
Ngày ban hành 15/10/2010
Ngày có hiệu lực 15/12/2010
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định
việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm: TT 18/2010/TT-BXD