Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

 

Số/Ký hiệu văn bản 08/2011/TT-BXD
Ngày ban hành 28/6/2011
Ngày có hiệu lực 15/8/2011
Người ký Trần Văn Sơn
Trích yếu Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn

mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm 08/2011/TT-BXD

Các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng và đấu thầu có thể tham khảo thêm tại:

  1. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại http://www.xaydung.gov.vn/
  2. Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và đầu tư tại http://www.mpi.gov.vn/