Thẩm tra Dự toán Chợ Hàng Da – Hà nội

 

Dự án Trung tâm thương mại chợ Hàng Da do Công ty CP thương mại Hàng Da làm chủ đầu tư. Dự án là mô hình kết hợp giữa trung tâm thương mại hiện đại và chợ truyền thống. Công trình gồm 5 tầng cao và 2 tầng hầm, cung cấp gần 7000m2 diện tích bán lẻ cho thuê với diện tích thuê linh họat trên 3 tầng nằm trên khu chợ truyền thống. Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư là đơn vị thực hiện các công tác Thẩm tra Dự toán tại Dự án.