TEXO tham dự Lễ tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 – Đảng bộ Bộ Xây dựng

 

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại diện Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư, Đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã tham dự Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Quang Hùng – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Xây dựng…

Theo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ Bộ Xây dựng, các cán bộ, đảng viên đã bám sát Chương trình công tác năm 2020 của Bộ, thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngành Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch trong bối cảnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phát huy thuận lợi, thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ và của Bộ, Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy đã có sự phối hợp tốt với Ban cán sự Đảng tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; đảm bảo an toàn xã hội; phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường, quản lý giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.Đánh giá công tác Đảng năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cấp ủy tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tập trung cao độ chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng, thực hiện đúng chương trình kế hoạch của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 07-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Xây dựng. Kết quả của Đại hội đã tạo ra những chuyển biến mới về tổ chức, cán bộ và nhiều mặt công tác khác trong Đảng bộ.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện tốt theo đường lối, Chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng đều trên các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát; tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến hành chu đáo, bài bản, đúng quy định. Đại hội Đảng các cấp trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập trung trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Công tác dân vận được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác dân vận, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cấp ủy viên…

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2026, Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy viên sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, nhất là những nội dung mới của hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức của Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành…

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, mặc dù năm 2020 là năm có nhiều biến động khó lường nhưng ngành Xây dựng đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đảng bộ Bộ Xây dựng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ chính trị xây dựng theo chủ trương, đường lối của Đảng, theo Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra của ngành Xây dựng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng…, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Linh Đan – Báo Xây dựng