Sinh hoạt Chi bộ Đảng thường kỳ tháng 8/2013

 

Sáng ngày 02/08/2013, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư thuộc Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, Bộ Xây Dựng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 8/2013.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các Đảng viên trong Chi bộ và cán bộ quần chúng ưu tú dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Quốc Huynh, bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư. Tại cuộc họp, các Đảng viên đã thảo luận, bàn bạc và đưa ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng. Chi bộ đã nghe và đánh giá báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn của các Đảng viên Chi bộ. Nhìn chung, tất cả các Đảng viên đều hoàn thành tốt công tác được giao, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, hòa đồng, gương mẫu trong các hoạt động tập thể.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp: