Nhà khách Quân khu 2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Tên dự án NHÀ KHÁCH QUÂN KHU 2
Địa điểm thực hiện Tam Đảo – Vĩnh Phúc
Tên chủ đầu tư Bộ tư lệnh Quân khu 2
Tên gói thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Giá hợp đồng 250.356.000 đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng Tháng 06/2020
Quy mô công trình – Loại công trình: Dân dụng

– Số tầng: 13 tầng +1 tầng lửng + 1 tầng tum +1 tầng mái.

– Cấp công trình: II