Năng lực hoạt động xây dựng được Bộ Xây Dựng công bố

 

Với uy tín về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao trên các lĩnh vực: Giám sát chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, quản lý dự án. Vừa qua, Công ty Cổ phần TEXO đã có tên trong danh sách các tổ chức tham gia xây dựng công trình, công bố trên website của Bộ Xây Dựng (số thứ tự 69).

Tham khảo danh sách các tổ chức tham gia hoạt động Xây Dựng Công trình được Bộ Xây Dựng công bố: 
nangluchdxd.xaydung.gov.vn/