Lễ kết nạp Đảng viên mới 2011

 

Ngày 15/11/2011, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – CONINCO đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú của CONINCO và các chi bộ khác trong CONINCO.

Trong đợt kết nạp này, chi bộ Đảng Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã giới thiệu tới Đảng bộ CONINCO về đ/c Nguyễn Như Tùng, Kỹ sư Tư vấn của Công ty, là quần chúng ưu tú, luôn phấn đấu, nỗ lực và luôn thể hiện khát khao, nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Dưới sự chúng kiến của Đảng bộ CONINCO, sau khi xem xét nguyện vọng của quần chúng Nguyễn Như Tùng; nghe và tìm hiểu quá trình hướng dẫn, dìu dắt, giới thiệu quần chúng ưu tú của các Đảng viên trong chi bộ, quần chúng Nguyễn Như Tùng đã được xét duyệt kết nạp vào Đảng.

Đây là vinh dự riêng của đ/c Nguyễn Như Tùng và cũng là niềm tự hào chung của Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đ/c Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ chủ trì Lễ Kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Như Tùng
Quần chúng Nguyễn Như Tùng đọc Đơn xin vào Đảng
Đ/c Trịnh Thắng Lợi – Phó bí thư Chi bộ tóm tắt quá trình hướng dẫn, dìu dắt quần chúng Nguyễn Như Tùng
Đ/c Phạm Ngọc Quảng – Đảng viên trong Chi bộ tóm tắt quá trình hướng dẫn, dìu dắt quần chúng Nguyễn Như Tùng
Đ/c Đỗ Quốc Huynh đọc Quyết đinh Kết nạp Đảng của đ/c Nguyễn Như Tùng
Đ/c Nguyễn Như Tùng làm lễ Tuyên thệ
Các Đảng viên khác trong Chi bộ chúc mừng Đảng viên Nguyễn Như Tùng