Lễ bàn giao hồ sơ chuyển sinh hoạt tổ chức Đảng và Đảng viên của Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư cho Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/07/2014, Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 146 QĐ/TV về việc thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Công ty cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng uỷ Công ty Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng, là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Bộ Xây dựng, gồm 10 Đảng viên.

Theo đó, ngày 25/07/2014, Đảng uỷ Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng đã tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ chuyển sinh hoạt tổ chức Đảng và Đảng viên của Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư cho Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

Đến dự buổi lễ có Đại diện Đảng uỷ Bộ Xây dựng bao gồm: Ông Nguyễn Hồng Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng; ông Vũ Xuân Hải – Chánh văn phòng Đảng uỷ Bộ Xây dựng.

Về phía Đảng uỷ Công ty Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng có Ông Lê Xuân Tường – Phó Bí thư thường trực, Ông Nguyễn Đình Đào – Đảng uỷ viên, Bà Hồ Thị Hà – Đảng uỷ viên, Ông Lê Minh Hoàng – Chánh văn phòng Đảng uỷ.

Đại diện Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư có ông Đỗ Quốc Huynh – Bí thư chi bộ và bà Lê Phương Ly – Chi uỷ viên dự họp.

Tại buổi lễ Ông Lê Xuân Tường – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định Xây dựng đã đọc và trao quyết định của Đảng uỷ Bộ Xây dựng cho Chi bộ Công ty cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư.

Văn phòng Đảng uỷ Công ty Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng và Văn phòng Đảng uỷ Bộ Xây dựng đã cùng kiểm tra và bàn giao hồ sơ theo đúng trình tự quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Ông Nguyễn Hồng Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Xây dựng phát biểu
Ông Lê Xuân Tường – Phó Bí thư thường trực đọc quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư
Quyết định số 146 QĐ/TV về việc thành lập chi bộ Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Công ty cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Đảng uỷ Công ty Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng, là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Bộ Xây dựng.