Dự án Xuân Phương Garden

 

Dự án Đầu tư Khu Văn phòng, Nhà ở và Dịch vụ công cộng Xuân Phương Trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư, bên cạnh những hoạt động tư vấn xây dựng, công ty còn tham gia thực hiện các hoạt động đầu tư.

Thực tế, công ty đã đầu tư vốn để cùng tham gia thực hiện dự án xây dựng Khu văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương do Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Thiết bị và Kiểm định Xây dựng –  CONINCO làm chủ đầu tư.

Đây là một dự án xây dựng lớn, có tính chất phục vụ cộng đồng và thúc đẩy phát triển chung của khu vực.

Dưới đây là một số hình ảnh và minh họa Tổng mặt bằng của Dự án: