Dự án Khai thác Mỏ Nickel Bản Phúc – Australia

 

Asian Mineral Resources Limited (“AMR”) là một công ty thăm dò và khai thác khoáng sản, hoạt động độc lập trên toàn cầu và đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Toronto, mã viết tắt là ASN.

Mỏ nickel Bản Phúc chứa hơn 200.000 tấn nickel và 18.000 tấn đồng trong các thân quặng sulfur đặc sít và xâm tán. Các thân quặng phát triển về phía  đông và tây theo đường phương và có hướng cắm xuống dưới nên theo dự đoán trữ lượng sẽ tăng nhiều. Dự án nằm tại vị trí cách 180 km về phía tây của Hà Nội, có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt về đường giao thông, đường điện, cấp nước trong phạm vi 1 km.

Ngoài ra, thông qua cổ phần tại Dự án Nickel Bản Phúc, AMR cũng sở hữu 90% diện tích thăm dò các khu vực lân cận của Dự án bao gồm các điểm quặng triển vọng đã được khoan thăm dò kỹ bề mặt. Các điểm quặng này trong khu vực cấp phép có các dấu hiệu địa vật lý và các kết quả phân tích mẫu đá đáng tin cậy.

Hiện tại, với sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư được lựa chọn cung cấp dịch vụ Tư vấn Giám sát cho các công tác Xây dựng trên mặt bằng Dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh:
Lãnh đạo Công ty CONINCO-INVEST trao đổi công tác trên hiện trường với cán bộ của CĐT
Lãnh đạo Công ty CONINCO-INVEST trao đổi công tác trên hiện trường với cán bộ của CĐT
Khu nhà ở chuyên gia của BPNM – Cán bộ các đơn vị liên quan đều nghỉ ngơi tại đây
Một số hoạt động xây dựng trên công trường Mỏ
Các cán bộ Tư vấn Giám sát CONINCO-INVEST chụp ảnh cùng các chuyên gia Úc
Các cán bộ Tư vấn Giám sát CONINCO-INVEST chụp ảnh cùng Chủ tịch Tập đoàn và các chuyên gia Úc trên hiện trường
Một phần dự án
Toàn cảnh dự án nhìn từ đầu hệ thống
Một số hoạt động xây dựng trên công trường Mỏ
Các kỹ sư thăm dự án