Đại hội đồng Cổ đông CTCP CONINCO Tư vấn và Đầu tư 2011

 

Vừa qua, 29-04-2011, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông. Đây là dịp để ban lãnh đạo công ty có những báo cáo chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010, đồng thời trình bày phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2011.

 Tại đại hội, công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010 đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về Hoạt động của HĐQT trong năm 2010. Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, trao đổi, bình luận và cuối cùng, đã bỏ phiếu thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát mới và bầu Thư ký HĐQT.

Dưới đây là một số hình ảnh đại hội:

Bà Lê Phương Ly – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT
Ông Đỗ Quốc Huynh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và trình bày phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2011
Ông Đỗ Quốc Huynh – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và trình bày phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2011
Ông Lê Hồng Long – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội Cổ đông Công ty năm 2011