Xét duyệt đề án thành lập Trung tâm Tư vấn 2

 

Với mục đính nâng cao chất lượng cũng như cơ cấu quản lý, sáng ngày 02/08/2013, Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề án thành lập Trung Tâm Tư vấn 2 trực thuộc Công ty.

Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Công ty, các Trưởng phòng ban chức năng, Trưởng đoàn Tư vấn – Thạc sỹ, Kỹ sư Đoàn Duy Ngọc cùng một số đại diện khác từ Đoàn Tư vấn.

Trong không khí làm việc hết sức nghiêm túc, Trưởng đoàn Tư vấn Đoàn Duy Ngọc đã bảo vệ thành công đề án xin xét duyệt thành lập Trung tâm 2, trình bày rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh của Trung Tâm trong thời gian tới.

Trung Tâm Tư vấn 2 – TT2 thuộc Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư kể từ ngày 01/08/2013.

Trung tâm sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính :
– Tư vấn giám sát, Quản lý dự án xây dựng dân dụng công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng đô thị.
– Thực hiện các chức năng khác theo nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Tổ chức của Trung tâm Tư vấn 2 gồm Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo duy trì điều hành Trung tâm theo đúng Quy chế hoạt động, lề lối làm việc và kế hoạch sản xuất đã đề ra.

02