Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

 

Thực hiện Chương trình “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Kế hoạch số 77/KH-CĐXD ngày 11/2/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp theo phương pháp tích cực, trong hai ngày 3, 4/4/2015, tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn bước 3 cho cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Đến dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Anh hùng Lao động, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Ban Tổ chức lớp học có đại diện Ban Tổ chức, Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tham dự tập huấn có đầy đủ 40 cán bộ công đoàn các cơ quan trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Cán bộ công đoàn các đơn vị – Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng

Trong hai ngày tập huấn, các học viên đã được nghe Tiến sỹ Đỗ Thị Tuyết – Giảng viên chính trường Đại học Công đoàn và các đồng chí trong Ban tổ chức lớp học Công đoàn Xây dựng Việt Nam giảng các chuyên đề về: Tiền lương, tham gia xây dựng thang bảng lương và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; Hợp đồng Lao động và trách nhiệm của công đoàn cơ sở; Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đây là các chuyên đề góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn trong công tác tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, tham gia quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động trong việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động và tiền lương. Mỗi chuyên đề giảng viên và học viên dành nhiều thời gian để thảo luận, đưa ra các tình huống thực tế để áp dụng trong quá trình hoạt động công đoàn tại các đơn vị.

Ông Phạm Xuân Tố – Chủ tịch Công đoàn CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đóng góp ý kiến tại lớp tập huấn

Theo kế hoạch, năm 2015 Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn bước 4 cho các cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Kết thúc lớp tập huấn, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức thăm quan chùa Bái Đính, tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn các đơn vị có cơ hội giao lưu, tăng tình đoàn kết giữa các đơn vị Công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Cán bộ công đoàn các đơn vị – Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng