Công đoàn TEXO chuyển về trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Ngày 29/3/2023, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuyển giao 8 tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp từ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền; lãnh đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thuộc Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Điệp – Trưởng Ban Tổ chức, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc chuyển giao 8 tổ chức công đoàn cơ sở, gồm: Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng; Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam; Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ và tư vấn CIC; Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng; Công đoàn Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng; Công đoàn Công ty Cổ phẩn TEXO tư vấn và đầu tư; Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

Như vậy, sau khi chuyển giao 8 tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng còn 31 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc.


Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền cho biết, từ khi được thành lập, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã gắn bó với Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng. Đây là những đơn vị nòng cốt, vững mạnh, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động công đoàn; thành tích của các đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành tích của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng những năm qua.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến phát biểu tại hội nghị


Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Vũ Ngọc Chính phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện Đề án đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng trong tình hình mới, trong đó có việc chuyển giao tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp về trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam, và cho biết đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm hiện thực hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện Đề án, Công đoàn Cơ quan Bộ đã xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng nhằm đảm bảo triển khai hợp lý nhất.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng nói chung, 8 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp nói riêng đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, cùng với tập thể công đoàn viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, góp phần vào thành tích chung của ngành Xây dựng trong những năm qua.


Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ký Quyết định chuyển giao

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và các tổ chức công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp công bố Quyết định chuyển giao

Tại hội nghị, đại diện các tổ chức công đoàn cơ sở cảm ơn sự đồng hành sát sao của Ban thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đối với công tác tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, các hoạt động công đoàn trong thời gian qua, đồng thời cho biết, trong môi trường mới, các tổ chức công đoàn khối doanh nghiệp vẫn sẽ luôn gương mẫu, nhiệt huyết với các phong trào công đoàn; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động; cùng với các cán bộ, đoàn viên và người lao động đẩy mạnh thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng.

Theo Trần Đình Hà – xaydung.gov.vn