Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

Công ty cổ phẩn TEXO Tư vấn và Đầu tư (TEXO) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Được thành lập từ tháng 1 năm 2008, đến nay TEXO đã được Bộ Xây dựng công nhận là doanh nghiệp tư vấn hạng I  trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán, Kiểm định chất lượng công trình,… TEXO đã và đang khẳng định thương hiệu mạnh trên thị trường tư vấn xây dựng Việt Nam.

Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00005593 ký ngày 23 tháng 11 năm 2017 cho Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư chứng nhận năng lực hoạt động trong các phạm vi: Giám sát thi công xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiểm định xây dựng.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp bởi Sở Công thương Hà Nội: