Chi bộ TEXO tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Xây dựng về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021, ngày 28/12/2021 Chi bộ CTCP TEXO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2021.

Hội nghị được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần TEXO Tư vấn và Đầu tư với sự tham dự của toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ TEXO.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được diễn ra nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định, gồm các nội dung: Kiểm điểm tập thể; kiểm điểm cá nhân đối với các đảng viên trong chi bộ; đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, đảng viên.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Chi bộ TEXO năm 2021. Tiếp theo, các đảng viên lần lượt báo cáo nội dung kiểm điểm cá nhân trong năm. Nội dung kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; nêu lên những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Các đồng chí tham dự hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến phê bình và tự phê bình để Chi bộ ngày càng hoàn thiện hơn.

Sau một thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng điều lệ, đúng hướng dẫn của Đảng bộ Bộ Xây dựng, Chi bộ TEXO đã hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng viên năm 2021. Nội dung cuộc họp được toàn thể Đảng viên tham dự nhất trí cao.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư chi bộ đã ghi nhận kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2021 và chỉ đạo, định hướng một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022.

Đồng chí Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị
Các Đảng viên tham dự Hội nghị
Các Đảng viên tham dự Hội nghị
Các Đảng viên tham dự Hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chi bộ Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những ưu điểm, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, khắc phục hạn chế để xây dựng Chi bộ vững mạnh, toàn diện, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động của Công ty đi vào chất lượng và đạt được kết quả cao trong năm 2022.