Chi bộ Đảng Công ty CP CONINCO Tư vấn và Đầu tư họp phổ biến Nghị quyết Trung Ương 4 (Khoá XI)

 

Sáng 28/02/2012, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã tổ chức họp chi bộ phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời phổ biến Quy định về Những điều Đảng viên không được làm tới đầy đủ các đảng viên trong chi bộ.

Được đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp, các đảng viên trong chi bộ đã được phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 cùng Quy định về Những điều Đảng viên không được làm
Bên cạnh đó, chi bộ cũng thảo luận về một số biểu hiện yếu kém hiện nay tồn tại trong một số bộ phận đảng viên; xem xét, nghiên cứu, rút kinh nghiệm toàn chi bộ. Chi bộ cũng nêu lên những biện pháp như tự phê bình, kiểm điểm, tự điều chỉnh bản thân, nâng cao cảnh giác trước cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, nâng cao rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng….

Buổi họp của Chi bộ kết thúc hồi 11h45 phút cùng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Đ/c Đỗ Quốc Huynh – Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp
Thảo luận về một số nội dung Nghị quyết Trung Ương 4 (Khoá XI) và Quy định về Những điều Đảng viên không được làm
Các Đảng viên trong chi bộ Đảng công ty tham dự cuộc họp