Cán bộ công nhân viên công ty nghỉ mát ở Quan Lạn – 2009

 

Tháng 7 – 2009, công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên công ty nghỉ mát ở bãi biển Quan Lạn.

Đây là một trong những hoạt động thường niên do ban lãnh đạo công ty phối hợp với công đoàn công ty tổ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh: