Bộ trưởng Bộ Xây dựng tới thăm Công ty

 

Nằm trong số những công ty Tư vấn Xây dựng hàng đầu,có uy tín và thương hiệu trên thị trường xây dựng hiện nay, Công ty Cổ phần CONINCO Tư vấn và Đầu tư đã được vinh dự đón tiếp Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng – Bộ Trưởng Bộ Xây dựng tới thăm, biểu dương và có những chỉ đạo, chia sẻ về định hướng phát triển doanh nghiệp với vận hội mới.

Bộ trưởng biểu dương công ty đã có nhiều thành tích tốt trong sản xuất, duy trì, xây dựng và phát triển chất lượng dịch vụ trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn, đảm bảo được tín nhiệm của rất nhiều nhà đầu tư. Bộ trưởng đề cao và nhấn mạnh một số vấn đề chủ đạo trong doanh nghiệp: Nâng cao hiệu quả chuyên môn; luôn bảo đảm uy tín, chất lượng…. đúng với tinh thần tư vấn “trong sáng, không vụ lợi”.

Bộ trưởng cũng đồng thời nhắc nhở cán bộ nhân viên trong công ty nỗ lực rèn luyện và trau dồi năng lực bản thân, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phấn đấu hoàn thiện kiến thức sâu, rộng trong nhiều lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh những yếu tố “trong sáng, không vụ lợi” trong lĩnh vực TVGS, Quản lý Chất lượng
Bộ trưởng chia sẻ về sự phát triển của Xây dựng
Bộ trưởng hỏi chuyện cán bộ, nhân viên công ty
Bộ trưởng nhắc nhở cán bộ, nhân viên công ty phấn đấu, kiện toàn năng lực bản thân
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nhân viên khối văn phòng của Công ty
Bộ trưởng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, nhân viên văn phòng Công ty
Bộ trưởng chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, nhân viên văn phòng Công ty