CÔNG TY CỔ PHẦN TEXO TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
Tầng 6, toà nhà Lạc Hồng, số 85 Lê Văn Lương, Hà Nội
Điện thoại: 84 24 35742183 Fax: 84 24 35746200